Forgáč Július

Forgáč Július
  • Pretekár chytajúci za MsO SRZ Bardejov
  • kontakt:  juliusforgac@centrum.sk
  • V ročníku 2010 sa umiestnil na celkovom 10. mieste
  • V ročníku 2011 sa umiestnil na celkovom 4. mieste

Vyhľadávanie

© 2010 Majster Východu Všetky práva vyhradené.