Zmena datumu

16.04.2014 06:17

Zmenil sa datum preteku vo Velkom Sarisi, zo 4-teho na 11-teho maja.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Majster Východu Všetky práva vyhradené.