Špeciálny pretek...

08.07.2011 23:44

Vážení športoví priatelia,
Sensas team Prešove v spolupráci s MsO SRZ v Prešove si Vás týmto dovoľujú pozvať na netradičné 24-hodinové rybárske preteky dvojíc v love rýb udicou – plávaná CAMP CUP 2011.
Organizačný štáb pretekov rád privíta záujemcov o štart na týchto pretekoch a želá všetkým veľa úspechov a nezabudnuteľné športové zážitky
SENSAS TEAM Prešov
MsO SRZ Prešov
Organizačný výbor:
riaditeľ pretekov: Ing. Olejňák Daniel
technický riaditeľ: Ing. Michalík Karol
hlavný rozhodca: Konkoľ Pavol
vedúci bodovacej komisie: Borodáč Milan
zdravotné zabezpečenie: MUDr. Mihalov Pavol

Časový harmonogram:
900 - 930 zraz a prezentácia
930 - 945 losovanie stanovíšť
945 - 1000 slávnostné otvorenie preteku
1000 - 1150 presun a príprava pretekárov
1150 - 1200 vnadenie
1200 - 1200 sobota – nedeľa pretek
1300 - 1345 vyhodnotenie a odovzdanie cien

VÁŽENIE BUDE PREBIEHAŤ PRIEBEŽNE NA STANOVIŠTIACH PRETEKÁROV

Technické pokyny:
Rybársky pretek CAMP CUP 2011 je organizovaný pre členov MO a MsO SRZ bez obmedzenia pohlavia, pričom max. počet súťažiacich je z technických príčin obmedzený na 30 dvojíc.
Účastníci mladší ako 18 rokov sa môžu preteku zúčastniť len pod priamym dozorom zákonného zástupcu (rodiča), prípadne ním písomne určeného zástupcu, nie mladšieho ako 18 rokov. V takom prípade je tento mladistvý povinný toto vyhlásenie predložiť pri prezentácii. Súťaží sa podľa pravidiel uvedených v propozíciách a podľa súťažného poriadku Rady SRZ, pričom množstvo krmiva a živej nástrahy nie je obmedzené. Patentka nie je povolená. Chytá sa na plávanú na jeden prút. Neboduje sa belica a boleň. Ryba musí byť počas preteku uchovaná živá, preto je stanovená povinná dĺžka sieťky min. 3 m. Počas tmy musí byť stanovište prekára riadne osvetlené. Váženie sa bude realizovať na stanovištiach pretekárov priebežne. Preteky sa konajú za každého počasia, v prípade búrky sa postupuje podľa článku 36 súťažných pravidiel.

VŠETCI PRETEKÁRI SÚŤAŽIA NA VLASTNE NEBEZPEĆENSTVO !!!!!

Popis pretekárskej trate:
pretek sa uskutoční na VN ANDREJOVKA. Ide o vodu stojatú, dno kamenisté, miestami s piesočnato-hlinitým nánosom, bez väčších prekážok. Hĺbka vody 1,5 – 4 m. Breh je zatrávnený a porastený občasnými krovinami a dobrým prístupom k vode.

Výskyt rýb:
vyskytujú sa všetky druhy bielych rýb: kapor, pleskáč, lieň, šťuka, zubáč, úhor.
Spôsob hodnotenia súťaže:
vyhodnotia sa tri najlepšie dvojice jednotlivých sektorov. Dvojiciam na druhom a treťom mieste v jednotlivých sektoroch, v poradí podľa CIPS bodov, budú odovzdané vecné ceny. Dvojiciam na prvom mieste v sektoroch, v poradí podľa CIPS bodov, budú odovzdané poháre a vecné ceny.

Protesty:
protesty je možné podať u hlavného rozhodcu s vkladom 20 € do 15 min. po vyhlásení výsledkov. Protesty rieši hlavný rozhodca a organizačný výbor.

Prezentácia:
prezentácia sa uskutoční v priestore pretekárskej trate dňa 30.7.2011 v čase od 900 do 930 hod. u hlavného rozhodcu.

Prihlášky:
povinné prihlásenie najneskôr do 29.7.2011 na adresu grarofab@gmail.com. Do súťaže bude zaradených prvých 30 prihlásených dvojíc podľa poradia prihlásenia.

Štartovné:
jednotné štartovné 30 € - dvojica.

Ubytovanie:
usporiadateľ nezabezpečuje !

Stravovanie:
strava a občerstvenie bude pre všetkých účastníkov zabezpečené.
V prípade záujmu o stravu doprovodných osôb je potrebné nahlásiť počet tak, ako je to uvedené v časti prihlášky. Stravná jednotka 8 € /osoba / večera, raňajky, obed /

Víťazi:

1. Ročník 2009 Ing. Daniel Olejňák + Juraj Feltovič (PO – 51.550g)

Pre Nesúťažiacich:

• Tématické hry v prírode
• súťaž v netradičných športoch
• tvorivé dielne pre (ne)šikovné ruky
• nočná hra, alebo dobrodružná výprava za pokladom
• a iné zaujímavé prekvapenia

 

fórum a ďalšie informácie nájdete

TU

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Majster Východu Všetky práva vyhradené.